Nabízíme Vám:

 • Dětská skupina Čtyřlístek je zařízení rodinného typu s jednou věkově smíšenou třídou, naplněnou do maximálního počtu 12 dětí v daný den.
 • Nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách na adrese Florykova 556, Olomouc (areál rodinného zábavního parku Krokodýlek). Prostory jsou přizpůsobeny požadavkům pro provoz dětské skupiny. Velkou výhodou je úzká spolupráce se zábavním parkem Krokodýlek, jehož prostory můžeme využívat pro pohybové aktivity našich dětí
 • Kapacita je 12 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .

Našim cílem je:

 • Individuální přístup dle potřeb dítěte, úzká spolupráce s rodinou a respektování osobnosti dítěte
 • Vytváření  základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání
 • Plán výchovy a péče vychází především z filozofie Montessori a z programu „ Respektovat a být respektován“
 • Základními stavebními kameny výchovy je koncepce Montessori pedagogiky uplatňované v pěti základních oblastech  praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, kultura, matematika
 • Podporu k rozvoji osobnosti dítěte
 • Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • Podílet se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • Podporu k  získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

Proč právě naše DS?

 • Individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům
 • Zaměřujeme se zejména na rodiny, jejichž děti velmi těžce nesou odloučení, děti se sklony hypersenzitivitě, nadané děti se s vyššími nároky na stimulace a připravené prostředí.
 • Heterogenní uspořádání ve třídě zajistí zdravou socializaci. Vzájemné předávání zkušeností, spolupráce a pomoc mezi dětmi pod heslem „Děti učí děti“
 • Příprava na školu – stimulační program „Maxík“, Masáže do škol, Lali joga, projekt „Rok rovných zad.“, Křeslo pro hosta, Veselé pískání –zdravé dýchání Logohrátky s Povídálkem
 • Pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí, 1x týdně pravidelné výpravy za poznáním, rodinné setkání a čtyřlístkové rituály
 • Provozní doba od 7:00  do 16:00 hod.
 • Uplatnění školkovného v daňovém přiznání
 • Připravené prostředí
 • Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky montessori pedagogiky
 • Malý kolektiv
 • Vědomý přístup  k péči a výchově

Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte) včetně podpisů.

Úhrada za službu

Výše školkovného při pravidelné celotýdenní docházce:

 • 4 500  Kč celodenní docházka, stravné 72 Kč na den
 • 4 000  Kč dopolední docházka, stravné 60 Kč na den

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí DS, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.

Poplatek za celodenní stravu činí 72 Kč, hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dní skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden den předem.

Obědy odebíráme z Vegamenu , kteří zajišťují zdravou a vyváženou stravu.

Úplný ceník naleznete  zde:


 


Náš tým

Mgr. Pavlína Jandová

Pracuje v Dětské skupině ČTYŘLÍSTEK  jako vedoucí dětské skupiny.

Vzdělání:

 • UP  Olomouc- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů- tělesná výchova- biologie

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Český národní diplom Montessori pro práci s dětmi ve věku 3-9 let
 • Vzdělávací akreditovaný kurz ,, Osobnost dítěte – Montessori pedagogika v praxi
 • Certifikovaný kurz holistického vzdělávání z oblasti Montessori filosofie
 • Vzdělávací kurz ,, Respektovat a být respektován“
 • Vzdělávací program ,, Jak připravit dítě na přechod do základní školy
 • Vzdělávací program s akreditací ,, Primární logopedická prevence ( logopedický asistent)
 • Studium k prohlubování odborné kvalifikace ,, Sfumato( Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti
 • Akreditovaný kurz ,, Maxík“-  stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou docházkou.
 • Vzdělávací program ,, Metoda dobrého startu“

Moje cesta a moje záliby:

Práce s dětmi se mi stala celoživotním posláním a náplní života, na které se učím poznávat sama sebe přes děti, které vnímám postupem času jako své učitele.

Moje cesta začala s narozením první dcery, která otevřela velký zájem o práci s malými dětmi.

Život se mi v jednom okamžiku změnil a já jsem otočila svůj záměr stát se středoškolskou profesorkou na touhu být s dětmi předškolního věku.

Po této cestě kráčím téměř tři desetiletí a pořád objevuji nové možnosti a výzvy.

Prošla jsem si fází mateřství, období nadšené cvičitelky v sokole, budovatelky Studia Čtyřlístek pro rodiče a děti.

Velký zlom nastal objevením Montessori filosofie, získání Národního diplomu a založení Rodinné školky s prvky Montessori. 

Svou práci vnímám jako poslání a snažím se především o vytvoření rodinné atmosféry, bezpečného zázemí a láskyplného prostředí pro všechny naše děti i jejich rodiče a také pro náš úžasný pracovní kolektiv.

                 

 


Gabriela Jandová

Pracuje v Dětské skupině  ČTYŘLÍSTEK jako asistentka vedoucí.

Vzdělání:

 • Učitelství pro I. stupeň a speciální pedagogika

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • trenér III. Třídy sportovní gymnastiky
 • kurz znakového jazyka
 • Certifikovaný kurz holistického vzdělávání z oblasti Montessori filosofie

Moje cesta a moje záliby:

Moje cesta práce s dětmi mě provází již od útlého věku, kdy jsem začala dělat táborovou vedoucí na dětských táborech a trénovala jsem malé děti v oddílu sportovní gymnastiky. Tyto dvě záliby mi zůstaly až dodnes. Mezi moje záliby patří: sport-plavaní, jízda na kole, gymnastika, hraní na flétnu, na kytaru a na klávesy, focení, výtvarná tvorba a pobyt v přírodě.

Moje práce s dětmi:

V dětské skupině moc ráda s dětmi cvičím, chodím ven, zpívám a učím je základy hry na flétnu. Už od dětství moc ráda kreslím a baví mě v práci vytvářet pro děti originální vlastní omalovánky, pracovní listy a  pomůcky. V poslední době mě  i děti nadchlo pečení a vaření, kterému se věnujeme pravidelně 1 x týdně a naše kulinářská díla ocení i rodiče, které zveme na ochutnávku.

 


Jarmila Chorvátová

Pracuje v DS Čtyřlístek jako pečující osoba.

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Moje cesta a moje záliby:

Děti jsem měla vždy ráda a díky práci v dětské skupině můžu naplňovat svůj přirozený potenciál a lásku k dětem.

Při práci uplatňuji především svou velkou trpělivost a laskavost, zejména s nejmenšími dětmi v procesu adaptace.

Ráda kreslím, peču a pracuji na zahrádce. Také se ráda věnuji toulkám přírodou,  ráda objevuji krásy zapomenutých koutů a s nadšením se oddávám koupání v přírodních jezerech a rybnících. Miluji tanec a hudbu.

V práci s dětmi ráda  vyrábím, kreslím,  peču,  tancuji a moc ráda si s dětmi povídám  a vyprávím jim o svých zkušenostech.

 


Marcela Opavská

Pracuje v Dětské skupina ČTYŘLÍSTEK  jako učitelka v dětské skupině.

Vzdělání:

 • SPGŠ  Přerov, obor – učitelka v MŠ

Odborná způsobilost:

 • Vzdělávací kurz ,, Respektovat a být respektován“
 • Vzdělávací program DVPP ,, Tvořivé dílny“
 • Certifikovaný kurz holistického vzdělávání z oblasti Montessori filosofie
 • Vzdělávací program Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním věku
 • Vzdělávací kurz Specifika předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
 • Certifikát ekologické výchovy ,, Zelená školka“
 • Vzdělávací seminář ,, Hudební náměty“
 • Vzdělávací seminář  ,, Rozcvičky v MŠ a netradiční náčiní“
 • Školení k poskytování a organizování 1. pomoci
 • Kurz ,, Pohádky na dlani“
 • Kurz ,, Výchovné projekty v MŠ a jejich realizace"

 

Moje cesta a moje záliby:

Nejvíce mě oslovilo vzdělání na SPGŠ v Přerově, kde jsem si uvědomila svůj zájem o pedagogiku a psychologii. Tyto dva obory mě provází nejenom v profesionálním životě, ale i v osobním a staly se mojí celoživotní  láskou a posláním.

Mám dlouholeté zkušenosti ve státním školství jako učitelka MŠ.

Mezi moje záliby patří jóga,  čchi- kung, duchovní rozvoj (Theravadový Buddhismus, Antropologie podle Rudolfa Steinera a další), pobyt v přírodě, bylinkářství, metamorfika – motýlí masáže, hudba, tanec, zpěv, četba a studium duchovní literatury.

S dětmi mě nejvíce naplňuje četba, vyprávění pohádek a příběhů a jejich dramatizace .

Miluji pobyty s dětmi v přírodě, při kterých můžu předávat své bohaté zkušenosti s přírodou.

Ráda děti provázím oblastí praktického života v duchu Montessori filosofie, zejména pak pracovní činnosti technologického směru v řemeslných dílničkách.

 


Hana Kolesárová

Pracuje v DS Čtyřlístek  jako chůva.

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • kurz ovládání PC
 • znalost cizích jazyků AJ,  RJ

Moje cesta a moje záliby

Moje cesta práce s dětmi začala již v mém vlastním dětství, kdy jsem se velmi ráda starala o mladší sourozence, bratrance a sestřenice.

Mezi moje záliby patří: cestování, četba, sport, alternativní medicína, zahrádka, hudba, procházky přírodou, tanec, poznávání nových věcí, meditace a rozjímání.

Moje práce s dětmi.

Práce s dětmi mě naplňuje a dává hlubší smysl mému životu. S dětmi ráda zpívám, povídám si a čtu příběhy a pohádky. Miluji situační hry s dětmi a možnost provázet je při osvojování praktických dovedností a poznatků pro život.   

 


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016481
Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022
Příjemce podpory: AJORODINKA mateřská škola, o. p. s.