Nabízíme Vám:  

 • Dětská skupina Jasínka je alternativní službou péče o děti od 3 let do 6 let           
 • Nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách na ulici Jasínkova 4, Přerov (za obchodním centrem Galerie)
 • Kapacita je 12 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .

Našim cílem je :

 • Individuální přístup dle potřeb dítěte
 • Máme rádi montessori. Montessori pedagogiku můžeme nabídnout nejen našim nejmenším, ale i rodičům
 • Vzdělávání reálným prožitkem – nejlepší cesta k učení je prožitkem
 • Anglický jazyk hravou formou
 • Příprava na školu – stimulační program „Maxík“
 • Prostorný dvůr a vlastní zahradu s certifikovanými hracími prvky odpovídající nárokům a potřebám předškolního dítěte
 • Pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí
 • Pěstujeme vlastní bylinky, zeleninu a ovoce spolu s dětmi
 • Domácí strava ze zdravých a čerstvých surovin připravovaná ve vlastní, moderní kuchyni. Není výjimkou příprava bezlepkové diety)
 • Provozní doba od 6:30  do 16:00  (po dohodě do 18 hod za příplatek 100,-/započatou hodinu)
 • Nepřetržitý provoz po celý rok, vyjma sanitárních týdnů
 • Uplatnění školkovného v daňovém přiznání
 • Sourozenecká sleva

 Proč právě naše DS?

 • Individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům
 • Připravené prostředí
 • Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky montessori pedagogiky
 • Malý kolektiv
 • Vědomý přístup  k péči a výchově 

 

 

  

 


Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte) včetně podpisů.

Úhrada za službu:

Výše školkovného při pravidelné celotýdenní docházce: 

 • 3 500  Kč celodenní docházka, stravné 70 Kč na den
 • 3 000  Kč dopolední docházka, stravné 55 Kč na den

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí  DS  a  to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován. Poplatek za celodenní stravu činí 70,- Kč, hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dní skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden  den  předem.

Úplný ceník naleznete  zde:


 


Náš tým

Martina Javoříková

Pracuje jako vedoucí Dětské skupiny JASÍNKA

Vzdělání:

 • Střední pedagogická škola v Přerově,
 • obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Střední škola chemickotechnologická v Olomouci

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Kurz chůvy do zahájení školní docházky
 • Kurz Montessori pro děti od 0-3 let a 3 -6 let
 • Kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Kurz všestraného rozvoje dítěte.

Moje cesta a moje záliby:

Již odmala jsem chtěla pracovat s malými dětmi. Volba střední školy farmaceutické byla volbou spíš rodičů než moje. I tak ale nelituji.

Získané znalosti v oblasti chemie využívám při práci s dětmi v kroužku Malého badatele.

Pracovní cestu k dětem jsem začala objevovat až při výchově vlastních děti. Začala jsem se seznamovat s principy Montessori a cítila jsem, že mám co nabídnout i dalším, nejen svým čtyřem synům. Proto jsem nejprve doplňovala své vzdělání různými rekvalifikačními kurzy, až jsem absolvovala druhou maturitní zkoušku. Tentokrát již tu správnou - Střední školu pedagogickou - obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ráda zodpovídám zvídavé dětské dotazy, nabízím nový pohled, jak se dají některé věci dělat jinak než dosud. Zkouším s dětmi nejen různé výtvarné techniky, ale i v přírodě a dokážeme vidět věci, které jiní nevidí. Odměnou jsou dětské úsměvy, jejich rozzářené oči a odpolední chuť zůstat ještě ve školce, i když ho už čekají rodiče za dveřmi.


Ing. Anetta Pantělejevová

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako pečující osoba – chůva

Vzdělání:

 • VŠST Liberec, odbor oděvnictví
 • TUL Liberec – doplňující pedagogické studium

 

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Základy Montessori pedagogiky 3-6

Moje cesta a moje záliby:

Celý svůj život mám blízko ke kreativnímu tvoření. Ráda zkouším nové výtvarné a rukodělné techniky a posledních deset let své poznatky s nadšením sdílím jako lektorka na různých kurzech a tvořivých dílnách. Ze začátku to byly kurzy pro dospělé a postupně jsem se propracovávala přes kurzy šití a drátkování pro 1. stupeň ZŠ až k dětem předškolního věku.

Za významný mezník svého života považuji setkání s Montessori pedagogikou. Krédo „ Pomoz mi, abych to dokázal sám“ se mnou velmi rezonuje. O to stejné mi šlo vždy i v mých kurzech – předat lidem novou rukodělnou dovednost a podpořit jejich vlastní originalitu. A proč práce s dětmi? Protože mě naplňuje radostí a pocitem smysluplnosti. Ráda budu průvodkyní dětí na cestě jejich seberozvoje v duchu Montessori.

 


Radka Sedláková

V Dětské skupině JASÍNKA pracuje jako pečující osoba, hospodářka

Vzdělání:

 • OA všeob .ekonomika

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení pečovatelka v sociální oblasti

Moje cesta a moje záliby:

Mým hlavním posláním v Dětské skupině je práce hospodářky. Zajišťuji zdravou a chutnou stravu z čerstvých potravin. Do přípravy svačinek se zapojují i děti. Úspěšně jsem absolvovala kurz pečovatelky, takže jsem dle potřeby zároveň i kvalifikovanou podporou pedagogického týmu. Také ráda vymýšlím a vyrábím Montessori pomůcky.


Eva Čížková

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako pečující osoba – chůva

Vzdělání:

 • Středoškolské

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:.

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Moje cesta a moje záliby:

Děti jsou tím největším darem v životě a já jim chci tu cestu, kdy musí být chvilku bez rodičů co nejvíce zpříjemnit. Snažím se pro ně být hodnou tetou, na kterou se budou vždy těšit - stejně jako já na ně. Jsem kreativní, v odpoledních hodinách zajišťuji tvoření, uspávám děti při pohádce, chodím na zahradu i vycházky.


Žahourek Jiří

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako údržbář, pečující osoba

Vzdělání:

 • OU automechanik

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení Pracovník v sociálních službách

Moje cesta a moje záliby:

V Dětské skupině Jasínka zajišťuji údržbu a úklid, s dětmi se věnuji praktickým činnostem na zahradě. Učím je pracovat se dřevem, barvami, vzít do ruky motyčku, hrabě i koště. Děti mě vidí řezat, brousit, vrtat i šroubovat a to je zajímá. Udržuji pořádek na zahradě, starám se o rostlinky i hrací prvky. Rád s dětmi tvořím, vydlabu dýni i vymaluji nějaký obrázek. Snažím se zachytit dětskou radost na objektiv fotoaparátu.


Monika Tyllová

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako kuchařka

Vzdělání:

 • SPgŠ – obor vychovatelství (3 roky)

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Respektovat a být respektován
 • Osobnost dítěte – Montessori pedagogika v praxi
 • Rekvalifikační kurz Kuchař - číšník

Moje cesta a moje záliby:

Ráda vařím zdravou pestrou a chutnou stravu. Připravuji s dětmi svačiny a učím je praktickému životu s reálnými předměty.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Reg. Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016167
Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Příjemce podpory: AJORODINKA mateřská škola, o. p. s.