Nabízíme Vám:

 •  Dětská skupina Rodinka je alternativní službou péče pro děti od 1,5 let do 4 let                                                          
 •  Nacházíme se  v zrekonstruovaných nebytových prostorech na ulici   Želatovská 12, Přerově
 • Kapacita je 10 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .  

   


Našim cílem je:

 • Vedení k samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy   
                            
 • Podporu tělesného rozvoje a koordinace pohybů
 • Podpora rodičům s pozvolným návratem do práce
 • Vytváření pocitu bezpečí a důvěry
 • Podporu sociálního chování a kamarádských vztahů, seznamování s jednoduchými pravidly společenského chování
 • Rozvíjení představivost a fantazie
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky a podpora výtvarných dovedností

 

 


Proč právě naše DS?

 • Individuální přístup vycházející z potřeb dítěte, spolupráce s rodiči
 • Inspirujeme se alternativním školství Marie Montessori a při práci s dětmi využíváme její postupy, metody, techniky,    „ Pomoz mi, abych to zvládl sám“
 • Používáme speciální Montessori pomůcky,  které podporují fantazii, tvořivost a hravost dítěte
 • Malý kolektiv
 • Vědomý přístup k péči a výchově
 • Podáváme domácí stravu připravenou z čerstvých surovin ve vlastní moderní kuchyni. Není výjimkou příprava bezlepkové stravy
 • Provozní doba od 7:00  do 16:00  (po dohodě lze dobu prodloužit po a před provozní dobou za příplatek 50,- Kč/ započatou půlhodinu)
 • Nepřetržitý provoz po celý rok, vyjma sanitárních týdnů
 • Uplatnění školkovného v daňovém přiznání
 • Sourozenecká sleva

Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte).


Úhrada za službu platná od 1.9.2023:

Pravidelný pobyt:  4 070 Kč  za  1 měsíc

Nepravidelný  pobyt: 440 Kč za den

Sleva pro sourozence 10% na dítě/ měsíc.

Stravné:

Celý den: 80 Kč

Půl den: 65 Kč


 

       

 
 
 
 

 

Náš tým


Eva Buchtíková

Pracuje v Dětské skupině RODINKA jako a vedoucí

Vzdělání:

 • Střední odborné vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsem teta Eva a v Rodince pracuji jako vedoucí dětské skupiny. Nejsem však žádný nováček, předtím jsem v této dětské skupině pracovala osm let na pozici chůvy a rovněž mám dlouholeté zkušenosti z jeslí. Mou velkou vášní je činnost v rámci výtvarné výchovy, výzdoba školky a také zkoušení nových výtvarných metod a technik. Každý výtvor dětí je pro mě radostí a proto se snažím rozvíjet jejich tvořivost, kreativitu a fantazii.


Vladimíra Grohmannová

Pracuje v Dětské skupině RODINKA jako asistentka vedoucí, chůva

Vzdělání:

 • Střední odborné vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsem teta Vlaďka a v Rodince pracuji již dva roky jako chůva, od letošního roku jsem zároveň i asistentkou vedoucí dětské skupiny.  Práce s dětmi mě naplňuje, rozvíjím je v oblasti motoriky, rádi hrajeme společně hry, učíme se básničky a zpíváme písničky.  Pobyt venku si zpestřujeme návštěvou přilehlých hřišť i vycházkami do parku. Běh, poskoky, lezení či plazení, zvládneme cokoliv.


Monika Tyllová

Pracuje v Dětské skupině RODINKA jako kuchařka

Vzdělání:

 • SPgŠ – obor vychovatelství (3 roky)

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Respektovat a být respektován
 • Osobnost dítěte – Montessori pedagogika v praxi
 • Rekvalifikační kurz Kuchař - číšník

Moje cesta a moje záliby:

Ráda vařím zdravou pestrou a chutnou stravu. Připravuji s dětmi svačiny a učím je praktickému životu s reálnými předměty.

Reference


Gabriela Andělová

Rodinka pořádá bezvadné akce. Naše děti i my si je vždy velice úžíváme. Mladší dcerka navštěvuje Miniškoličku a je v ní moc spokojená


Iveta Králová s manželem

Chtěla bych se podělit touto cestou s příjemnou zkušeností s pobytem naší Zuzanky (3,5 roku) v Rodince. Zuzanka již chodila celý uplynulý školní rok do klasické školky, ale během prázdnin jsme hledali nějakou alternativu, když je školka zavřená. Od kamarádky jsem dostala tip na Rodinku.

S paní magistrou Čagánkovou jsem se zkontaktovala a dohodly jsme se, že Zuzanka může Rodinku navštěvovat. Nejdříve jsme se byly “kouknout”, jak to v Rodince vypadá. Byla jsem mile překvapena z příjemných tet (v Rodince se neříká paní učitelko, ale teto), malého množství dětí a útulného prostředí. Od prvního setkání jsem nabyla dojmu, že se tam bude mít Zuzanka dobře.

První den, který Zuzanka strávila celý v Rodince, byla nadšená. Od druhého dne se tam každé ráno těší. Doma pak odpoledne mluví o tetách, co s nimi dělali, jak se měli…..Tatínek, který ji ráno přivádí do Rodinky, vidí její natěšení a nadšení, že je zase v “nové školce” – tak jsme doma pojmenovali Rodinku. Odpoledne, když ji vyzvedávám, tak pomalu ani nechce odejít, jak je jí tam mezi všemi dobře. Takové reakce z minulé klasické školky nemáme – ráno se jí tam vůbec nechtělo a odpoledne jako šipka běžela za mnou.

Myslím si, že v Rodince je každé dítě “středem zájmu”, je vyslyšeno a jedná se s ním jako s individualitou. Což je dáno hlavně malým počtem dětí na jednu tetu    V klasické školce je dítě součástí “davu”…..

Hlavní je ale to, že tety práce s dětmi velice baví  a mají jistě tuto práci rády….:-) Proto jsme se rozhodli, že do Rodinky bude Zuzanka chodit určitě ještě některé další měsíce v novém školním roce.

A co se týká ceny? …do výše minimální mzdy lze náklady na předškolní výchovu uplatnit v daňovém přiznání…….

Určitě všem Rodinku doporučuji:-)


Manželé Rýparovi

Rodinka je miniškolička, která dýchá skutečným a přirozeným životem.  Naše dcery si zde za krátkou dobu zvykly, jsou šťastné a spokojené, těší se do školičky a dělají pokroky. Veškerý personál je velmi vstřícný a komunikativní k rodičům a plně respektuje dítě, které si potom toto místo rychle oblíbí. Ani stravě dětí se zde nedá nic vytknout, je pestrá. I když dcery budou chodit do státní školky (z finančních důvodů), jsme rádi, že alespoň půl roku mohly být v Rodince. Všem „tetám“ a jejich pomocníkům přejeme spoustu dobrých nápadů a elánu při práci s „jejich“ dětmi.


Alena Cvilinková

Tomášek měl jeden rok, když jsem musela nastoupit do práce. V Rodince se naučil komunikovat s dětmi, uklízet si po sobě hračky, zpívat a oblékat se. V Rodince byl jako v bavlnce, ani kolikrát nechtěl jít domů, jak se mu mezi dětmi a s hodnými tetami  líbilo. V Rodince mi vyšli vždy vstříc, i když jsem potřebovala být brzy v práci, tak jsem jej spícího předávala v 6 hodin tetě a já běžela na směnu. A někdy odpoledne musel Tomášek zůstat ve školičce déle, tak mi ho připravili k odchodu a někdy i přivezli k práci.
Mohu všem Rodinnou školičku jen doporučit.

Spokojená maminka
Alena Cvilinková


Jana Mikulíková

Naše dítě navštěvuje miniškolku v Rodince pouhého půl roku i přes to můžu říct, že jsem s fungováním a vedením týmu učitelek velice spokojená. Je to školka rodinného typu, kde vládne příjemné prostředí plné porozumění.  Adámek chodí do školky rád, veselý a s úsměvem. To vše je zásluhou hodných a schopných učitelek pod vedením Mgr. Ivany Čagánkové, které se o spokojenost našeho Adámka starají a proto bych tímto chtěla velice poděkovat za jejich péči, kterou Adámkovi věnují. Rodinku můžu všem jen vřele doporučit!


Marta Skřipcová

Milá teto Ivo, Monika, Peťo, Radko … :-),

konečně jsem našla chvilku k napsání pár “hodnotících” řádků a těšila se, jak se rozepíšu a kolik nových informací “do pléna” poskytnu, nicméně jak je patrno z příspěvků výše uvedených, vše podstatné již řečeno bylo, a sice ve větších či menších obměnách. Přesto (nebo právě proto) se i já ráda připojím k ódám pěným na Vaši skvělou organizaci a všechny organizátory v ní s chutí a jedinečným zápalem začleněné. Naše dcera Verunka začala do Rodinky docházet, když jí byly 3 roky, neboť jsme nedostaly místo ve školce “klasické”. Zahájila tedy pravidelnou, každodenní docházku do Vaší miniškolky a pokroky ve vývoji fyzickém, ale zejména společenském na sebe nenechaly dlouho čekat. Zpočátku jsem uvítala možnost být v Rodince spolu s dcerou a usnadnit jí tak vstup do nového prostředí a kolektivu (na rozdíl od školky “klasické”, kde ráno paní učitelka většinou “odebere” dítě mamince – ať už se mu to líbí, nebo ne, a zavře za ní dveře). Velice záhy byla dcera schopna pobytu samostatného, beze mne, a nepamatuji se, že by se do Rodinky netěšila (a to i ve vzácných případech, kdy tam pobývala sama pouze s některou z tet :-)), dokonce když byla nemocná, došlo u nás doma ke scéně, že ona do Rodinky chce a basta (do té doby jsem z doslechu znala případy spíše opačné – že “scény” se dělávají, když se “do školky nechce a basta” :-))

V současné době jsou Verunce 4 roky a od září nastoupila do školky U tenisu. Měla jsem obavy, zda bude schopná bezproblémově se včlenit do kolektivu dětí nepoměrně většího a “vzdát se” péče téměř individuální, na jakou byla zvyklá v Rodince. Když jsem ji první den přišla vyzvednout, paní učitelka její pobyt vyhodnotila slovy: “Naprosto bez problémů, jako by tu byla odjakživa.”  Jsem naprosto přesvědčena, že za to vděčíme právě Rodince a úžasnému přístupu k dětem, který v ní panuje. Moc a moc za vše děkuje, vše dobré přeje a na další docházku k Vám se těší
věrné stoupenkyně Vašich akcí Marta Skřipcová s dcerami Verunkou a Alenkou 


maminka Alexe Jánošíka

Milá Rodinko, jsem s vámi velice spokojená. Alex k vám chodí pravidelně 2x týdně do miniškoličky a hned po prvním týdnu začal více komunikovat, dokáže si lépe uklízet své věci a u jídla je soustředěnější. Máme z něj velkou radost. Pobyt  v dětském kolektivu mu v každém případě hodně prospívá.


Hana Adámková

Ráda bych Vám touto cestou vyjádřila velkou spokojenost za sebe i svého syna Pavlíka u Vás v Rodince. Potřebovala jsem hlídání pro Pavlíčka, jelikož jsem se stala učastníkem rekvalifikačního kurzu a tak mi bylo nabídnuto hlídání v Rodince. Pavlík, tak přišel do úžasného kolektivu mezi děti a paní učitelky, které si moc oblíbil. Paní Čagánková a ostatní tety byly velmi milé, spolehlivé a profesionální. Dokázaly svěřené děti velmi kreativně zaměstnat a zabavit. Chodit do Rodinky se pro Pavlíčka stalo radostí. Moc se mi líbí přátelská a rodinná atmosféra. Rodinku mohu všem ostatním maminkám jen vřele doporučit.


30.06.2021 -poděkování DS RODINKA, JASÍNKA

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem tetám (i strýčkům) z DS Jasínka a DS Rodinka Přerov, kteří se staráte o mé dvě dcery, z nichž jedna navštěvuje jesličky a druhá mateřskou školku. Děkuji vám za krásné společné chvíle v pěkném prostředí, které s vámi dcery prožívají, za péči, kterou jim věnujete – od učení, vysvětlování, vaření, vožení po výletech, přes ošetřování odřenin, uspávání, zpívání, tancování a mnoho dalšího. Obě dcery jsou v DS rádi, odnáší si od vás každý den spoustu nových potřebných informací do života, které neváhají (nejen) doma prezentovat. Učí se s vámi samostatnosti nejen při oblékání a stravování apod., ale i při řešení kolizních situací s ostatními dětmi. Velice oceňuji vzdělávací stránku dětských skupinek, od nejpraktičtějších činností jako je např. zametání, umývání nádobí, uklízení, pečení apod., až po učení základů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, zeměpisu či např. anatomie lidského těla. Dětem se s vámi líbí jezdit na výlety, tvořit, zahradničit i objevovat přírodu. Děkuji tímto Mgr. Ivaně Čagánkové, která DS zrodila a my se z nich společně můžeme těšit.

Petra Machálková

Marcela Kropáčová my se s Rodinkou loučíme a těšíme se na Jasínku.

Dobrý den!
posílám recenzi k použití na web:

.............................
Rok a půl utekl jako voda a my se s Rodinkou loučíme a těšíme se na Jasínku!
Moc děkujeme tetám za všechnu péči a lásku, kterou dětem dávají, za všechno společné vyrábění, pečení, vaření i výlety. 
Myslím, že se jim daří z této miniškoličky vytvořit pro děti skutečnou druhou rodinku, na kterou budou jistě rády vzpomínat!
.............................

S přáním pěkného dne
Marcela Kropáčová


 

RODINKA