Nabízíme Vám:

 • Dětská skupina Čtyřlístek je zařízení rodinného typu s jednou věkově smíšenou třídou, naplněnou do maximálního počtu 12 dětí v daný den.
 • Nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách na adrese Florykova 556, Olomouc (areál rodinného zábavního parku Krokodýlek). Prostory jsou přizpůsobeny požadavkům pro provoz dětské skupiny. Velkou výhodou je úzká spolupráce se zábavním parkem Krokodýlek, jehož prostory můžeme využívat pro pohybové aktivity našich dětí.
 • Kapacita je 12 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .

Našim cílem je:

 • Individuální přístup dle potřeb dítěte, úzká spolupráce s rodinou a respektování osobnosti dítěte 
     
 • Vytváření  základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání
 • Plán výchovy a péče vychází především z filozofie Montessori a z programu „ Respektovat a být respektován“
 • Základními stavebními kameny výchovy je koncepce Montessori pedagogiky uplatňované v pěti základních oblastech  praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, kultura, matematika
 • Podporu k rozvoji osobnosti dítěte
 • Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • Podílet se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • Podporu k  získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

Proč právě naše DS?

 • Individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům
 • Zaměřujeme se zejména na rodiny, jejichž děti velmi těžce nesou odloučení, děti se sklony hypersenzitivitě, nadané děti se s vyššími nároky na stimulace a připravené prostředí.
 • Heterogenní uspořádání ve třídě zajistí zdravou socializaci. Vzájemné předávání zkušeností, spolupráce a pomoc mezi dětmi pod heslem „Děti učí děti“
 • Příprava na školu – stimulační program „Maxík“, Masáže do škol, Lali joga, projekt „Rok rovných zad.“, Křeslo pro hosta, Veselé pískání –zdravé dýchání Logohrátky s Povídálkem
 • Pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí, 1x týdně pravidelné výpravy za poznáním, rodinné setkání a čtyřlístkové rituály
 • Provozní doba od 7:00  do 16:00  (po dohodě lze dobu prodloužit po a před provozní dobou za příplatek 50,- Kč/ započatou půlhodinu)
 • Uplatnění školkovného v daňovém přiznání
 • Připravené prostředí
 • Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky montessori pedagogiky
 • Malý kolektiv
 • Vědomý přístup  k péči a výchově

Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte) včetně podpisů.

 

Úhrada za službu platná od 1.9.2023:

Pravidelný pobyt:  4 400 Kč  za  1 měsíc

Nepravidelný  pobyt: 440 Kč za den

Sleva pro sourozence 10% na dítě/ měsíc.

Stravné:

Celý den: 109 Kč

Půl den: 87 Kč


 

Náš tým


Mgr. Hana Čagánková

Pracuje v Dětské skupině ČTYŘLÍSTEK lektorka angličtiny a hudební výchovy

 

Vzdělání:

·        Magisterský titul, obor Primární pedagogika a angličtina (UP v Olomouci, 2011)

·        Diplomová práce na téma školní zralost

·        Diplomovaný Montessori pedagog  (Montesorri ČR, 2012)

·        Certifikovaný lektor MASÁŽÍ DO ŠKOL PRO DĚTI OD 4 LET (MISP, 2012)

·        2 cykly hry na housle na ZUŠ (Přerov, 2005)

·        3 roky život v Anglii (2014 – 2017)

Moje jméno je mezi dětmi teta Hanka. Jsem ráda, že mohu být i po zhruba 20 letech pořád součástí kolektivu, který je nejen (v současnosti) okolo DS Jasínky, ale celé Rodinky jako organizace. Od svých 13 let mám díky své mamince, zakladatelce celého projektu Mgr. Ivaně Čagánkové, možnost pracovat s dětmi různých věkových kategorií. Prošla jsem si hlídáním dětí, přes pravidelné vedení cvičení pro maminky s dětmi 1-3 roky, kurzů plavání pro děti, tábory s angličtinou

 

 


Jarmila Chorvátová

Pracuje v Dětské skupině  ČTYŘLÍSTEK jako pečující osoba

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Moje cesta a moje záliby:

Děti jsem měla vždy ráda a díky práci v dětské skupině můžu naplňovat svůj přirozený potenciál a lásku k dětem.

Při práci uplatňuji především svou velkou trpělivost a laskavost, zejména s nejmenšími dětmi v procesu adaptace.

Ráda kreslím, peču a pracuji na zahrádce. Také se ráda věnuji toulkám přírodou,  ráda objevuji krásy zapomenutých koutů a s nadšením se oddávám koupání v přírodních jezerech a rybnících. Miluji tanec a hudbu.

V práci s dětmi ráda  vyrábím, kreslím,  peču,  tancuji a moc ráda si s dětmi povídám  a vyprávím jim o svých zkušenostech.

 


 

ČTYŘLÍSTEK