Nabízíme Vám:

 • Dětská skupina Palouček je alternativní službou péče o předškolní děti od 2 do 6 let věku.
 • Nachází se ve zrekonstruovaných prostorách v Šumperku, Gagarinově ulici č.p. 12a.
 • Kapacita je 12 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně 2 kvalifikované pečující osoby.
 • Dětem je poskytována domácí strava připravená ve vlastní kuchyni s možností přípravy dietní stravy.
 • Od 5ti let věku s dětmi cíleně pracujeme v programu Maxík, což je stimulační program pro předškoláky autorek PaedDr. Janhubové a Mgr. Bubeníčkové a který připravuje děti na vstup do školy.
 • Dětem nabízíme také aktivity mimo prostory, jako jsou organizované kurzy plavání, návštěvy solné jeskyně, návštěvy kulturních akcí, keramické dílny a další.

Naším cílem je:

 • Rozvíjet děti všestrannými výtvarnými, pohybovými a hudebními aktivitami.
 • Vychovávat děti v duchu Montessori, vést děti k samostatnosti při respektování senzitivních fází jejich vývoje.
 • Snažit se o celistvý harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
 • Přispívat k socializaci děti v kolektivu dětí i dospělých.
 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu, chránit životní prostředí, učit děti šetrnému a ohleduplnému chování k přírodě, dětem i sobě samým.
 • Dopřát dětem dostatek pohybu na čerstvém vzduchu při cestě za poznáním i zábavou.
 • Připravovat děti na úspěšný nástup do školy ve všech potřebných dovednostech, zejména sociálních, grafomotorických, podporujeme matematickou i čtenářskou pregramotnost.

                                                                                                                                        


Proč právě naše dětská skupina?

 • Rodinná atmosféra
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Pozvolná a přátelská adaptace nových dětí
 • Připravené prostředí
 • Vědomý přístup k péči a výchově
 • Přátelská komunikace

 


Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte) včetně podpisů.


Úhrada za službu platná od 1.9.2023:

Pravidelný pobyt:  4 400 Kč  za  1 měsíc

Nepravidelný  pobyt: 440 Kč za den

Sleva pro sourozence 10% na dítě/ měsíc.

Stravné:

Celý den: 80 Kč

Půl den: 65 Kč

 

Náš tým


Bartošová Gabriele

Pracuje jako vedoucí Dětské skupiny PALOUČEK

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • kurz Montessori pedagogiky
 • Kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s  odloženou školní docházkou

Teta Gabriela je vedoucí dětské skupiny. Její předností je tak trošku babičkovský přístup k dětem, zároveň koordinuje a plánuje činnosti, které s dětmi provádíme.


Havlasová Irena

Pracuje v Dětské skupině PALOUČEK jako asistent vedoucí

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Teta Irena vede s dětmi kreativní tvoření, plánuje výchovné aktivity, také s láskou provádí nejmladší děti adaptačním procesem


Jecu Pavla

Pracuje v Dětské skupině PALOUČEK jako pomocná pečující osoba

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení asistent pedagoga

Teta Pavla pomáhá dětem ve všech aktivitách, kreativních i pohybových, pomáhá dětem se sebeobsluhou.

 


Švábová Dagmar

Pracuje v Dětské skupině PALOUČEK jako pomocná pečující osoba, správce objektu 

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení asistent pedagoga

Teta Dagmar  je dobrou duší našeho zázemí, připravuje pro děti zdravé a chutné pokrmy, stará se o čistotu a pořádek veškerých prostor naší dětské skupiny.


 

PALOUČEK