Sociálně právní ochrana dětí 2020-06-17T13:25:45+00:00

 

                                               Sociálně právní ochrana dětí

Poslání

Realizujeme intervence v rodinách ohrožených sociálním vyloučením.

Cíle

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje dle § 6 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochrany dětí;
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 • Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu;
 • Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku dle §§ 31, 32 zákona o sociálně-právní ochrany dětí.

Cílová skupina

 • Ohrožené děti
 • Nestabilní rodiny vyžadující podporu

Zásady

 • Podpora lidské důstojnosti

Rodič i dítě  jsou vždy rovnocenným partnerem,  jejich práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň je podporovat při jejich prosazování

 • Profesionální a individuální přístup

Společně plánujeme průběh činností s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme rodiny v jejich samostatnosti

 • Aktivita rodin

Rodiny jsou vedeny k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností

 • Samostatnost

Podporujeme rodiny v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného života.

 • Respekt

Je respektována svobodná vůle rodičů i dětí.

Pověřené osoby

Mgr. Ivana Čagánková

Mgr. Ivana Apolenářová

Dokumenty

Seznam činností

Standardy