Poslední akcí roku 2019, kterou Duha Klub Rodinka uspořádal pro své příznivce, byla andělská nadílka, která se konala ve čtvrtek 12. prosince od 16 hod v Klubu Teplo na Horním Náměstí v Přerově. Ačkoliv tento den byl vyhlášen dnem, kdy se konalo nejvíce kulturních a jiných akcí po celé České republice na tu naši přišlo 109 lidiček, z toho 48 dětí včetně nejmenších mininek. Za to, že si ze široké nabídky vybrali právě naši akci jim tímto děkujeme.

Po přivítání a úvodním slovu paní ředitelky Mgr. Ivany Čagánkové se děti pustily do tvoření vánočních stromečků a sněhuláků z vatových tamponů. Aby dětem šla práce lépe od ruky, tak je na kytaru doprovázel Vašek Bařinka, který hrál a zpíval nejen koledy, ale i taneční písničky.

V 16:30 hod začala Vánoční pohádka v podání DIVADLA DĚTSKÉHO DIVÁKA PŘEROV. Paní Borošová, která ztvárnila roli babičky Míši nejen děti, ale i rodiče aktivně zapojila do děje pohádky. Společným zpěvem koled se naladili na blížící se vánoční svátky, což ještě umocnila vůně perníku, který si společně při pohádce upekli a potom i samozřejmě ochutnali.

Po skončení pohádky se opět tančilo a zpívalo s Vaškem a andílky. Nechyběla ani tombola a všechny děti si odnesly z akce andělský balíček plný sladkých odměn, ale i drobného dárku a stahovacího vaku na záda s logem rodinky.

V předsálí probíhal malý vánoční jarmark, kde bylo možno si zakoupit med přímo od včelaře a dále drobné dekorace z papírových ruliček, stužek a jiných materiálů s vánoční tematikou. K občerstvení byly připraveny muffiny, jednohubky s domácími pomazánkami a vánoční punč.

Ze spokojených dětských tváří soudíme, že se akce nejen dětem líbila a odcházely domů spokojení a plní vánoční pohody.