Duha Klub Rodinka působí v Přerově již 17 let a od počátku své činnosti se zaměřujeme na vzdělávací a pohybové aktivity pro rodiče, rodiče s dětmi, ale i pro děti samotné. Od svého založení se náš klub několikanásobně rozrostl a v současné době má 98 členů a na 250 příznivců, kteří se účastní našich aktivit a na základě jejich zpětné vazby následně doplňujeme nabídku volnočasových aktivit jak pro děti, tak i vzdělávacích aktvit pro rodiče.

Sídlo naší organizace je od jejího vzniku na adrese tř. 17. listopadu 16, od září 2007 máme dlouhodobě pronajatou klubovnu na Želatovské ulici 12 v Přerově, kde v odpoledních hodinách realizujeme několik kroužků, další kroužky a řada workshopů probíhá v odpoledních hodinách i na Jasínkové ulici v Přerově. Veškerá administrativní agenda naší organizace je zpracovávána v kanceláři na ulici Petřivalského, kde máme dlouhodobě pronajatý nebytový prostor a pořádáme zda i tematicky zaměřené vzdělávací programy pro rodiče ve spolupráci s pedagogiky, psychology, právníky či ekonomy.
V roce 2007 jsme získali pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje k sociálně právní ochraně dětí, v rámci kterého realizujeme intervence v rodinách ohrožených sociálním vyloučením.

Od roku 2010 je Duha Klub Rodinka registrována v Síti mateřských center.


Naše činnost se opírá především o zkušenosti a dobré jméno předsedkyně spolku, paní Mgr. Ivany Čagánkové, která je zakladatelkou a hlavní organizátorkou všech akcí. Za dobu svého působení si Duha Klub Rodinka v Přerově získal mezi rodiči náležité renomé a vyhledávají naše služby.