Poslání

Realizujeme intervence v rodinách ohrožených sociálním vyloučením.


Cíle

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje dle § 6 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochrany dětí;
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 • Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu;
 • Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku dle §§ 31, 32 zákona o sociálně-právní ochrany dětí.

Cílová skupina

 • Ohrožené děti
 • Nestabilní rodiny vyžadující podporu

Zásady

 • Podpora lidské důstojnosti
 • Rodič i dítě  jsou vždy rovnocenným partnerem,  jejich práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň je podporovat při jejich prosazování
 • Profesionální a individuální přístup
 • Společně plánujeme průběh činností s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme rodiny v jejich samostatnosti
 • Aktivita rodin
 • Rodiny jsou vedeny k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností
 • Samostatnost
 • Podporujeme rodiny v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného života.
 • Respekt

Je respektována svobodná vůle rodičů i dětí.


 

Fotogalerie

« Zpět na seznam projektů

Informace

Pověřené osoby

Mgr. Ivana Čagánková

Možnost individuální konzultace dle domluvy na tel: 777 821 943

Mgr. Ivana Apolenářová