Projekty podpořené Statutárním městem Olomouc

Projekty podpořené Statutárním městem Olomouc

Projektem Aktivní s Rodinkou byla podpořena volnočasová činnost našeho centra v Olomouci. Bylo pořízeno sportovní, hudební a výtvarné vybavení. Za podporu Statutárnímu městu Olomouc děkujeme.

 Projekty podpořené Statutárním městem Přerov

Projekty podpořené Statutárním městem Přerov

podpora prorodinné politiky - Míle pro mámu, Andělská nadílka podpora sociální a zdravotní oblasti - Spokojená rodina 2023 podpora volnočasových aktivit - Aktivní trávení volného času dětí, mládeže a dospělýc

 Projekty podpořené Olomouckým  krajem

Projekty podpořené Olomouckým krajem

podpora kulturních akcí - S Duhou za kulturou 2023 podpora volnočasových aktivit - Jenom hrát si nestačí podpora sportovních akcí - Sportovní odpoledne pro rodiny Rio Laguna 2023 podpora prorodinné politiky - Spokojená rodina 2023

MPSV - Spokojená rodina 2023

MPSV - Spokojená rodina 2023

DUHA KLUB RODINKA - Spokojená rodina 2023

MPSV:  Vítej mezi námi

MPSV: Vítej mezi námi

Projekt „Vítej mezi námi“ byl vytvořen se záměrem podpořit ukrajinské rodiny v procesu začleňování se mezi další obyvatele Přerova. Chceme totiž, aby se tu lidé z Ukrajiny cítili jako doma. Aktivity projektu jsou určené jak pro české, tak pro ukrajinské rodiny - neděláme rozdíly v národnostech, všem nabízíme otevřenou náruč, bezpečné zázemí, pochopení a porozumění.  Pro účely realizace většiny aktivit projektu došlo k pronájmu nových prostor, před zahájením projektu také ke kompletní rekonstrukc

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí

Realizujeme intervence v rodinách ohrožených sociálním vyloučením.