BADATELSKÝ TÁBOR

Prázdninový týden od 11. do 15. července se na Jasince nesl v táborovém duchu. Další ročník oblíbeného příměstského tábora Malý badatel se tentokrát inspiroval tématem vesmírné cesty. Z našich táborníků se hned první den stali kosmonauti, kteří pomocí různých pokusů a experimentů poznávali různorodost planet sluneční soustavy a zákoutí vesmíru. V pondělí se kosmonauti s našimi vedoucími vypravili za poznáním naší největší hvězdy – tedy Slunce. V rámci bádání si vyzkoušeli pokusy s kuchyňskou chemií. Krystalizace hvězdiček z drátků a výbuchy pomocí sody a octu děti velmi zaujaly. V úterý se vesmírní badatelé seznámili s další důležitou planetou sluneční soustavy – tou byla Země a Měsíc. V rámci putování na měsíc jsme nezapomněli zmínit prvního pejska ve vesmíru Lajku ani první kosmonauty pana Gagarina a Remka. Odměnou pro děti byly následné pokusy – vytváření vlastní planetky coby modelíny ze škrobu a vylétající raketky. Středa byla zaměřena na zkoumání ostatních planet ve vesmíru. Navštívili jsme Pevnost poznání v Olomouci a jejich expozici světlo a tma. Celý výlet byl následně úspěšně zakončen kopečkem zmrzliny. Čtvrtek byl zaměřen na zkoumání ledu a vody na planetách. Děti objevily ve vesmíru ledové obry – planety Uran a Neptun. Dopolední pokusy se byly tematicky zaměřeny na zkoumání ledu. Prvním pokusem bylo vysvobození malé planetky z ledové pasti, kdy táborníci zkoušeli pomocí kapátka a vlažné vody osvobodit kuličky z ledového zakletí. Poslední den tábora jsme zkoušeli poslední vesmírné pokusy. Závěrem táborníci obdrželi diplom, odznáček, dárek v podobě hvězdičky a všechny výrobky. Děkujeme Všem účastníkům tábora a již se těšíme na další badatelský tábor příští rok.