Letní prázdniny začaly 1. 7. a protože letos tento den připadl na pátek, rozhodli jsme se zrealizovat pro děti celodenní výlet s programem a rodičům tak zajistit celodenní péči o děti než vyrazí vstříc dovoleným a prázdninovým zážitkům.

Naše cesta začala v Přerově, odkud jsme se nejdříve vlakem, potom tramvají a autobusem dostali do cíle naší cesty, do Lanového centra Proud v Olomouci, kde na nás čekal program s detektivem Bystroočkem. I děti se na chvíli staly detektivy a pokoušely se spolu s Bystroočkem vypátrat ukradené zlaté lano, které je pro chod lanového centra velmi důležité.

Nejdříve si detektiv prověřil, zda distanční výuka a absence volnočasových aktivit nezanechala stopy na fyzické zdatnosti dětí. Musely tak přejít přes kladinu v podobě kmenu stromu, následně zdolat lezeckou stěnu a nakonec udělat kotrmelec v relaxační síti ukotvené mezi korunami stromů.

Následovala zkouška postřehu a logického myšlení dětí, kdy musely přiřadit nejrůznější stopy a otisky prstů ke správné dvojici a zkusily si sejmout otisk prstu ze sklenice. Potrénovaly si i vizuální paměť a soustředěnost, když musely dle zadání v areálu hledat podobizny známých zločinců a sestavovat identikit možného zloděje zlatého lana.  Aby získaly potřebné kamerové záznamy, musely odvážnější z dětí vylézt na vysoké lanové překážky. Pro mnohé z dětí to byla premiéra, ale téměř všechny to alespoň zkusily.

Zloděje se nám chytit nepodařilo, ale odhalili jsme skrýš, kde zcizené zlaté lano ukrýval a vrátili ho tak zpět do centra. Pak už byl čas doplnit energii při společném obědě v podobě výborné šunkové pizzy. Děti měly před odjezdem ještě prostor využít herní zóny a téměř všechny zamířily do špulkarény, která se jim moc líbila.

Hravě a neformálním způsobem jsme se seznámili s prací detektiva, odnesli si nové zkušenosti a v neposlední řadě i velké zážitky.