Lucerničková slavnost 

Po loňské pauze se v pátek 5. 11. 2021 před Dětskou skupinou RODINKA na Želatovské ulici sešly rodiny s dětmi, aby lampiony posvítily na cestu na Lagunu nejen sobě, ale i beruškám, které děti v cíli trasy společně uložily k zimnímu spánku. 
Na přivítanou jsme si za doprovodu kláves zazpívali písničky a zahřáli se teplým čajem a koláčkem. Poté byl již čas se vydat po lucerničky označené trase. Prvním úkolem dětí bylo najít v trávě hvězdičky a nalepit je víle na šaty, aby se mohly zase rozsvítit. 
Druhý úkol čekal na děti u lávky U Tenisu, kde si nejprve spolu s vílou zazpívali o myšce tanečnici a potom se již děti pustily do hledání berušek, které už byly tak zesláblé, že nedokázaly přeletět lávku a tak čekaly na jejich pomoc. Ty se jich ujaly a všechny je přenesly přes lávku a v cíli trasy na Laguně odevzdaly do košíčku tetám, které je následně uložily k zimnímu spánku. 
Pak byl již čas na zaslouženou sladkou odměnu a zahřát se u praskajícího ohně při opékání špekáčků.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli, ale i těm, kteří nás přišli podpořit a podzimní procházku s lampiony si užili. 
Renáta Goldová