Letošní Míle pro mámu 12. 5. 2018 byla oslavou Dne matek a skutečně se vydařila. V sobotu jsme už posedmé pořádali akci Míle pro mámu na přerovské Laguně, ve spolupráci se slovenskou Unií materských centier. Duha Klub Rodinka touto akcí reprezentuje prorodinnou politiku Olomouckého kraje a města Přerova. Bylo to pro všechny krásně strávené odpoledne s rodinami s dětmi a návštěvníky, propojené zábavou. Hlavním záměrem této akce je stmelování rodiny při plnění hravých úkolů.

Na návštěvníky čekal i bohatý doprovodný program – vystoupení country skupiny Rensi, soubor bubeníků Drumkids  ze Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka nebo ukázky japonského bojového umění Agatsu Ryu Jujutsu. U stánků si mohli účastníci Míle zakoupit něco pro radost, jako bonus si děti zaskákaly na nafukovacím hradu a projely se na živém koni.

Děti procházely trasu se svými rodiči a plnily s nadšením úkoly na dvanácti stanovištích, která nesla názvy dvanácti měsíců v roce, kde na ně čekaly různé pohádkové bytosti – víla, princezna nebo vodník. Ke každému měsíci se vázala i některá z akcí, kterou pořádá naše organizace.

Například – únor, kdy se koná maškarní ples, tak připomněla víla s Rákosníčkem, listopad – Lucerničková slavnost zase brouček s beruškou. Ratolesti se startovacími čísly na zádech si mohly vyzkoušet hod létajícím talířem, nakreslit obrázek, nebo se projít po břehu Laguny v doprovodu princezny. V cíli je čekala zasloužená odměna. Lze skutečně říct, že se akce vydařila, hlavně díky nasazení a pečlivé přípravě celého organizačního týmu, který celkově čítal téměř 50 osob od žáků základní školy až po seniory.

Přispělo k tomu také pěkné počasí a dobrá nálada všech organizátorů. Děkujeme také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění letošního ročníku Míle pro mámu,  za trpělivost, odhodlání a vytrvalost. Poděkování patří i sponzorům a donátorům, kteří napomohli zdárnému průběhu celé letošní akce. Účast byla v letošním roce vysoká a věříme, že se dobře bavily nejen děti, ale i rodiče, a že si všichni užili společně strávené odpoledne.  Celkem soutěžilo 171 dětí a akci navštívilo 620 účastníků.

Na všechny se těšíme opět v příštím roce, a to za každého počasí. Spokojené reakce rodičů i dětí nás motivují do přípravy dalšího ročníku této mezinárodní akce, která se opět uskuteční v květnu 2019. Byla bych ráda, kdyby se zapojilo více rodinných a mateřských center z celé republice, protože si myslím, že je to dobré na stmelení celé rodiny. Připomínáme si tím totiž hlavně Den matek, který je oslavou všech maminek, babiček a žen.

Video ze dne 12. 5. 2018  Míle pro mámu 2018