Míle pro mámu se letos nesla v duchu cestování – S Honzou po Česku

Naše tradiční akce pořádaná u příležitosti mezinárodního Dne matek se letos konala v sobotu 7. 5. 2022 v městském parku Michalov v Přerově. Přestože nám počasí rána příliš nepřálo, ve 14 hod, kdy byl plánován start celé akce, vysvitlo sluníčko a nic tak nebránilo tomu, aby se účastníci vydali putovat po krásách České republiky.

Nechtěli jsme vynechat žádný z krajů, proto jsme si pro účastníky připravili celkem 14 stanovišť, kdy každý kraj reprezentovalo jedno město s pro něj tematicky zaměřeným úkolem. Začátek nebyl nikde jinde než v Olomouckém kraji, respektive v Přerově, který je známý nalezištěm archeologických vykopávek. Děti tak měly za úkol na stanovišti poskládat do obrysu postavy kostru lovce mamutů. Přes Kopřivnici a Rožnov pod Radhoštěm, jsme se ocitli v Brně, kde jsme si připomněli trhy a prodej pomocí vah. Putování dále vedlo do Nového města na Moravě, kde si děti prověřily své lyžařské dovednosti. V Královehradeckém kraji na děti čekal Rumcajs, který jak děti jistě ví, byl původním povolání švec a pomohly mu  navléct a zavázat tkaničky do ušitých bot.

Po zdolání všech úkolů čekaly na děti kousek za Pardubicemi koně a skákací hrady. V cíli pak pro ně byla připravena odměna a drobné dárečky od sponzorů.

Snažili jsme se, aby si akci užily nejen malé děti, ale i jejich starší sourozenci a rodiče. Proto jsme do každého kraje schovali jednu otázku, jejíž správnou odpověď zapisovali účastníci do připravené křížovky a kdo luštil správně, vyluštil, že „ČR – SRDCE EVROPY“.

V doprovodném programu bylo pro děti dále připraveno: výroba placek s obrázky, které si sami vymalovaly, malování na obličej, tetování, prodej balónků, cukrovinek, řetízkový kolotoč, maminky mohly využít přítomné kosmetické poradkyně a nechyběl ani drobný jarmark a fotokoutek. 

Děkujeme všem za účast, byla skutečně velká, sešlo se nás více než 500, strávili  jsme velmi příjemné odpoledne. Ze spokojených tváří dětí i dospělých soudíme, že se akce líbila. Zároveň děkujeme i všem sponzorům a donátorům, kteří akci podpořili. V neposlední řadě děkuji všech zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se na přípravě a zdárném průběhu celé akce podílely.