Na přerovské Laguně bylo v sobotu 8. května 2021 od rána rušno. Duha Klub Rodinka zde pořádal již 9. ročník akce Míle pro mámu, která je oslavou všech maminek, babiček a žen. S ohledem na stále ještě platná epidemiologická opatření byl program koncipován jako individuální procházka, kdy rodiny s dětmi mohly na trasu vyrazit v době od 10 do 17 hodin. Účast byla vysoká a věříme, že se dobře bavily nejen děti, ale i rodiče a že si všichni užili společně strávený den.

Tématem letošního ročníku bylo Z pohádky do pohádky. Na rodinné týmy čekalo 14 stanovišť, z toho byly některé bezkontaktní a na některých děti plnily úkoly s pohádkovými bytostmi. Například u Pata a Mata si děti stavěly domečky podle předloh z pěnových kostek, u Manky a Cipíska přiřazovaly přírodniny podle stínů, pomohli Popelce roztřídit semínka, aby mohla večer vyrazit na ples a také si zaskákaly na koních přes překážkovou dráhu. V našem foto koutku se všichni mohli vyfotit s vodníkem a vílou a poté si odnést fotografii s sebou domů. Za splněné úkoly dostaly děti malé dárečky od sponzorů, pamětní list a sladkost. Slunečné počasí vylákalo na procházku 555 účastníků a na připravených stanovištích si zasoutěžilo 242 dětí.

Pěkné počasí a dobrá nálada všech provázela celou akci. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění letošního ročníku Míle pro mámu, za trpělivost, odhodlání a vytrvalost. Poděkování patří i sponzorům a donátorům, kteří napomohli zdárnému průběhu letošní akce. Na všechny se těšíme opět v příštím roce, a to za každého počasí. Spokojené reakce rodičů i dětí nás motivují do přípravy dalšího ročníku této mezinárodní akce, která se opět uskuteční v květnu 2022.