NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČR  DUHA KLUB RODINKA OZNAMUJE ŽE SE VEŠKERÉ VOLNOČASOVÉ A VZDĚLAVACÍ AKCE POZASTAVUJÍ

DĚTSKÉ SKUPINY NADÁLE FUNGUJÍ BEZE ZMĚNY.