Letošní termín RIO Laguny připadl na pátek 13. 9. 2019, nejsme však pověrčiví a tak jsme na 16 hod. pozvali rodiče a děti na Lagunu v Přerově, aby si společně užili sportovně – zábavné odpoledne.    

Po zahájení a přivítání se všichni rozešli plnit připravené úkoly na stanoviště, kde za jejich splnění děti obdržely razítko do kartičky. Na stanovištích si zaskákaly v pytlích, házely míčky na cíl, prolézaly pavučinou, skládaly pyramidu z kostek či si zkusily práci s montessori pomůckami. Stanoviště s názvem dětská důvěra bylo o spolupráci rodiče s dítětem, kdy dítě vedlo rodiče se zavázanýma očima připravenou cestou.

Po nasbírání všech razítek dostaly děti za svoje výkony diplom, malý dárek a špekáček, který si opekly u ohně, kde hrála kytara. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej.

Na místě panovala příjemná atmosféra a účastníci odcházeli z akce spokojení. Děkujeme všem, kdo se na přípravě akce jakýmkoli způsobem podíleli, rodičům a jejich dětem za účast a příjemně strávené odpoledne.