Prostor DS Jasínka patřil téměř celý červenec příměstským táborům, kterých se zúčastnily i děti z naší dětské skupiny.

Vystřídaly se tři tábory: BADATELSKÝ, SPORTOVNÍ a TVOŘIVÝ. Lektorkami byly pokaždé „tety“ z přerovských Montessori dětských skupin, Jasínky a Rodinky.

TVOŘIVÝ TÁBOR má za sebou čtvrtý ročník a letos se nesl ve znamení živlů, které ovlivnily jeho programovou náplň.

První den patřil Zemi, různým seznamovacím hrám a již tradičně také tvorbě náramků přátelství, kterými se všichni účastníci propojili.

Druhý den byl ve znamení Vody a to doslova, protože téměř celý den pršelo. Táborníkům to ale nevadilo, protože součástí školkové zahrady a dvora jsou pergoly, pod kterými se dalo tvořit i sportovat. Děti si barvami nazdobily vějíře a poskládaly papírové lodičky. Odpoledne se hrála pohybová hra „Ostrov odpadů“, který hlídali žraloci. Dětem se i tak podařilo ostrov vyčistit, všechny odpadky odnosit a ještě je i roztřídit.

Hlavní náplní třetího táborového dne bylo šití na opravdových šicích strojích a děti si s částečnou dopomocí zvládly ušít peněženky. Byl to pro ně nejen velký zážitek, ale i velký výkon! Děti, které zrovna nešily, hrály různé hudebně pohybové hry.

Čtvrtý den byla výprava k laguně a děti konečně mohly po vodě pustit své papírové lodičky, kterým předtím pošeptaly svá přání. Díky koloběhu vody se jim určitě jednou vyplní… Cestou se zpívalo, děti plnily zábavné úkoly a u laguny hrály pohybovky. Protože patronem dne byl Oheň, odpoledne patřilo pyrografii, tj. vypalování do dřeva a každý táborník si tímto způsobem nazdobil dřevěnou klíčenku.

Pátek patřil Vzduchu a drátkování. Z drátu vytvořené spirálky si děti nazdobily peříčky a barevnými korálky.

Po celou dobu tábora vládla radostná tvořivá atmosféra a věříme, že kromě krásných vlastnoručních výtvorů, spousty zážitků a nových kamarádů si děti odnesly do života i několik rukodělných dovedností. TVOŘENÍ ZDAR!!!