V rámci  vzdělávacího kurzů si rodiče s dětmi mohou vyzkoušet individuální i frontální formy řízené činnosti přibližně tak, jak budou zažívat děti v dětských skupinách nebo v mateřských školách. Tento vzdělávácí kurz doporučujeme pro děti před nástupem do dětských skupin nebo mateřských škol jako formu adaptace za přítomnosti rodiče. Pomůže to dítěti se v novém prostředí orientovat a pak může vlastní adaptaci bez rodiče mnohem snadněji a rychleji zvládnout.

Jednotlivé lekce jsou dlouhé 75 -90 min. a mají několik  bloků.

Prvním blok je 20 -25 min.dlohý, kde se u dětí zaměřujeme na soustředěnou pozornost při práci na koberečku nebo u stolečku, přiměřeně věku a schopnostem, tak aby se mohly děti vyvíjet podle svých možností a schopností. Rodiče se v rámci těchto lekcí dozvídají o typologii jednotlivých osobností, o tom, jak k jednotlivým typům dětí přistupovat, co mohou očekávat a jak děti vést bez srovnávání s ostatními vrstevníky. Tyto informace pomáhají lépe se orientovat ve výchovné problematice.

Druhý blok se zaměřuje na hudebně pohybové části s říkankami a písničkami, také při hře na Orffové nástroje v rámci logopedické prevence.

Třetí blok se zaměřuje na  rozvoj psychomotorického vývoje dítěte  v rámci cvičení na nářadí a tzv. „akrobatického“ cvičení pro rozvoj obratnosti celého těla. Tyto tělovýchovné aktivity v raném období dítěte se zapisují do svalové paměti a napomáhají v dalším období zvládat děti samostatně náročnější cviky bez strachu a uvolněně

Další důležitou a zároveň velmi oblíbenou činností s dětmi jsou první výtvarné krůčky a​ stolování, kde se děti učí držet lžičku, mají společný rituál, učí se trpělivosti. 

Prostor je také pro časté otázky rodičů týkající se výchovy dětí.

 

Informace a pravidla ke kurzům MONTEHRATKY  S BATOLÁTKY zde:

Fotogalerie

« Zpět na seznam kroužků

Informace

Adresa

Florykova 556, Olomouc 779 00

Cena:
1 800 Kč / 10 lekcí

1 500 Kč pro členy Klubu za 10 lekcí

Jednorázový vstup 200 Kč

Od – Do: 

Den: středa

Čas: 16:00 - 17:15 hod.
 

Pro koho:
děti 1 – 3 let

Lektor:

Mgr. Hana Čagánková

Bližší informace ne  tel.:

+420 732 660 831

E- mail: ctyrlistek@rodinka.cz

Přihlašovací formulář ZDE: