V rámci  vzdělávacího kurzu si rodiče s dětmi mohou vyzkoušet individuální i frontální formy řízené činnosti přibližně tak, jak budou zažívat děti v dětských skupinách nebo v mateřských školách. Tento vzdělávácí kurz doporučujeme pro děti před nástupem do dětských skupin nebo mateřských škol jako formu adaptace za přítomnosti rodiče. Pomůže to dítěti se v novém prostředí orientovat a pak může vlastní adaptaci bez rodiče mnohem snadněji a rychleji zvládnout.

Jednotlivé lekce jsou dlouhé 75 -90 min. a mají několik  bloků.

  Informace a pravidla ke kurzům MONTEHRÁTKY S BATOLÁTKY 
 Model tohoto kurzu byl vytvořen v průběhu 10 let.  

  1. Jednotlivé lekce na sebe plynule navazují a v průběhu 10 lekcí se děti učí soustředěné pozornosti při individuální činnosti na koberečku nebo u stolečku. 
  2. Důležitá je maximální spolupráce a napojení doprovázejícího rodiče, který vede dítě s minimálním zasahováním, aby mohlo dítě samo co nejvíce objevovat.
  3. Další navazující bloky jsou: pohybový, tvořivý, stolování a hudební - jsou to aktivity vedoucí dítě k tomu, aby dokázalo reagovat na pokyny lektora a zároveň se učí spolupráci v kolektivu vrstevníků. 
  4. Jedná se o přípravu dítěte před nástupem do dětské skupiny.
  5. Celý tento koncept je zamýšlen jako adaptační kurz před nástupem dětí mezi  vrstevníky.
  6. V kurzu jsou zavedená pravidla, se kterými se rodiče seznámí na první lekci.
  7. Vzhledem k tomu, že se jedná o kurz, umožňujeme nahradit pouze dvě lekce omluvené z důvodu onemocnění. Tyto 2 lekce si mohou účastníci nahradit buď v jiné skupině, případně ve vyhlášených mimořádných lekcích.
  8. Kurz doporučujeme především těm rodinám, které uvažují o nástupu svého dítěte do jedné z našich dětských skupin.  

Budete-li mít nějaké otázky ohledně výchovy a vzdělávání, můžete se na mne obrátit: 
Mgr. Ivana Čagánková 
ředitelka a zakladatelka společnosti  
Telefon: +420 603 834 331 
E-mail: ivana@rodinka.cz

 

Informace a pravidla ke kurzům MONTEHRÁTKY  S BATOLÁTKY zde:
 

Hrazeno z dotace Statutárního města Přerova, dotace Olomouckého kraje, dotace MPSV.

                                

Fotogalerie

« Zpět na seznam kroužků

Informace

Adresa

Šířava 1295/27, Přerov 750 02

Cena:
2 000 Kč / 10 lekcí

1 800 Kč pro členy Klubu za  10 lekcí  

Termíny první úvodní (nulté) montessori lekce pro rodiče:
pondělí 16. 9 .2024 od 15:30 do 17:00 hodin
úterý 17.9. 2024 od 15:30 do 17:00 hodin
středa 18.9.2024 od 10:30 - 12:00 hodin
PŘIHLÁŠKA ZDE

Lekce s dětmi začínají
30. 09. 2024

Den:
2 - 3 roky: pondělí 15:30 - 17:00
1 - 2 roky: středa 8:30 - 10:00
2 - 3 roky: středa 10:30 - 12:00
PŘIHLÁŠKA ZDE

Lektorky:

Mgr. Ivana Čagánková
Mgr. Jana Churá
Ing. Hana Kožíšková

Kontakt:
+ 420 777 821 943